خدماتی که اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ارائه می نماید :

 

تشکیل پرونده , پیگیری و تعامل با دیگر واحد های آموزشی  جهت اجرای آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

·         رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان مراجعه کننده .

·         رسیدگی به مسائل آموزشی دانشجویان مشروط و دارای معدل متوسط

·         ارتباط و تماس با دانشجویان جهت تقویت بنیه علمی

·         برگزاری کلاس های تقویتی برای دروس تخصصی و عمومی با توجه به درخواست دانشجویان

·         برگزاری کلاس های فوق برنامه (هنری ,ورزشی  و.........)

·         انجام فرایند تغییر رشته یا گرایش برای مقطع کارشناسی

·         تبادل نظر با اساتید مشاور و ارجاع دانشجویان به اساتید مشاور هر دانشکده

·         مشاوره با دانشجویان مراجعه کننده و در صورت لزوم ارجاع به واحد مشاوره دانشگاه یا بنیاد شهید .

·         پرداخت شهریه دانشجویان شبانه

·         پرداخت کمک هزینه دانشجویان روزانه

·         پرداخت وام قرض الحسنه

·         برگزاری اردوها

·         برگزاری مسابقات

·         ارائه نشریه

 

·         بهره مندی از توانایی دانشجویان با عضویت در کانون ایثار 

Copyright © 2016 shahed.alzahra.ac.ir All Rights Reserved