کلیه دانشجویان شاهد وایثارگر جهت ثبت نام با ارائه مدارک ایثارگری به اداره شاهد و ایثارگر مراجعه نمایند

 

 

دانشجویان شاهد:

شاهد: همسر و فرزند شهید

جانباز بالای 25 درصد و همسر و فرزند

همسر و فرزند آزاده

 

 

 

مدارک مورد نیاز:

اصل و کپی پشت و رو از کارت معتبر بنیاد شهید

اصل و کپی شناسنامه ایثارگر و دانشجو (صفحات اول و دوم)

عکس دانشجو

کارت ملی دانشجو

 

 

 

آدرس اداره شاهد و ایثارگر:

 

ساختمان شهیده قزوینی, طبقه چهارم, اتاق 405

Copyright © 2016 shahed.alzahra.ac.ir All Rights Reserved