نمایشگاه کتاب, عکس و پوستر به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در روزهای سوم و چهارم خرداد ماه در محوطه دانشگاه برگزار گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 shahed.alzahra.ac.ir All Rights Reserved