مدیریت اداره شاهد و ایثارگر همه روزه از ساعت 8 الی 16 در خدمت دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر می باشد.

 

تماس با مديريت:

شماره تماس مستقيم: 85692254

شماره تماس داخلي: 2254

 

 

Copyright © 2016 shahed.alzahra.ac.ir All Rights Reserved